organismusZoologie / Botanika / Fyziologie
[Organyzmus, řečtina] – biologie, ústrojenec, živý tvor, živý jedinec (mikroorganismus, rostlina, živočich, člověk), základní jednotka živé přírody. Je složen z ústrojí (orgánů). Vyznačuje se souborem tělesných znaků a životních projevů, k nimž patří hlavně metabolismus, růst, vývoj, rozmnožování, dráždivost, dědičnost, způsob výživy (autotrofie, heterotrofie). Organismus je úzce vázán na prostředí, s nímž tvoří nedílný dynamický celek. Trvání organismu je omezeno jeho individuálním životem, popřípadě životním cyklem. Organismus je buď jednobuněčný (bakterie, kvasinky, prvoci, některé řasy), nebo vícebuněčný (rostliny, živočichové, člověk). Organismus je nejelementárnější částí druhu. Formování celistvého organismu probíhá jako proces diferenciace struktur (buněk, tkání, orgánů) i funkcí a jejich integrací jak v ontogenezi, tak i ve fylogenezi. Z tohoto hlediska nutno chápat organismus jako celistvý systém v rámci druhu, který pak je systémem vyššího řádu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 23. 1. 2019
Autor: -red-

Odkazující hesla: abysální druhy, alkaloidy, antagonismus, antimutagen, autoimunitní choroby, autotoxiny, biologie, biopotenciál, buněčná teorie, Carl Linné, člověk, dehydratace, druh, dýchací pohyby, edafon, ekologická konstituce, ekologické optimum, ekosystém, eukaryonta, euryiontní, evoluce, fenon, fylogeneze, fyziologické optimum, generace, heterotypický, houby, imunitní systém, interoreceptory, juvenologie, karyonta, kolonie, kořenonožci, kost, kultivace, kvernikolní druhy, makromutace, makroorganismus, mezofilní (mezický) organismus, mikromutace, mikroorganismy, mozaika chromozómová, mutagenní riziko, nervová soustava, neuroendokrinní regulace, osmoreceptory, parazit, podmiňování, prokaryonta, řasovky, reflex, regenerace, renaturace DNA, rostliny, sérotaxonomie, sinice, somatotropin, stáří, taxonomie, tekutiny tělní, učení, vakcína, viry, živočichové, zrání.

Sdílet: Facebook TwitterReklama: