reflexLékařství / Fyziologie

[Latina], fyziologická odpověď organismu na zevní podněty, zprostředkovaná nervovým systémem. Podnět vybaví v čidle vzruchy, které postupují dostředivými nervy do ústředí příslušného reflexu v centrální nervové soustavě, odtud se vracejí odstředivými nervy k výkonnému orgánu a vybaví jeho činnost (receptor – centrální oblast – efektor). Nervová dráha potřebná k uskutečnění reflexu se nazývá reflexní oblouk. U bezobratlých probíhají reflexy po dvouneuronové dráze, u obratlovců zpravidla po více neuronech. Na úrovni míchy se uskutečňují dva typy reflexů, propriorecepční a exterorecepční. Složitější reflexy mají svá centra v různých oblastech mozku. Reflexy jsou buď nepodmíněné, nebo podmíněné. Nepodmíněné reflexy jsou charakterizované stálým spojením podnětů s určitou odpovědí organismu na ně; jsou vrozené, trvalé a jsou základem chování nižších organismů. Podmíněné reflexy vznikají tím, že se k podnětu vyvolávajícímu nepodmíněný reflex opakovaně přidruží nový podnět, který později sám vyvolá reflexní odpověď. Jde o kvalitativně odlišné, dočasné a proměnlivé spojení receptorů s výkonným orgánem. Podmíněný reflex byl objeven a popsán I. P. Pavlovem.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 29. 3. 2023
Autor: -red-

Odkazující hesla: biopsychologie, instrumentalismus, kýchání, podmiňování, prodloužená mícha, psychologický atomismus, vývoj psychiky.