Jak citovat CoJeCo


V případě, že budete chtít citovat encyklopedické heslo nebo redakční text z encyklopedie CoJeCo, můžete tak učinit s uvedením odkazu na zdroj, odkud jste čerpali. Například takto:

Encyklopedie CoJeCo.cz [online]. Brno: CoJeCo.cz, 1999–2020. [cit. 2020-03-14]. Dostupné z: https://www.cojeco.cz/dane-heslo

Poznámka: Podtržené části příkladu kurzívou se mění podle data citace a konkrétního místa v rámci obsahu encyklopedie CoJeCo. Obsah se jako u všech online zdrojů může v čase měnit, dochází k aktualizacím, doplněním nebo opravám, proto je datum pořízení citace významný.

Odkaz nemusí nutně splňovat normami stanovené náležitosti, přestože jejich dodržení uvítáme. Podmínkou je pouze uvedení jedné z domén projektu CoJeCo, tedy cojeco.cz, cojekde.cz, kdejeco.cz, whatiswhat.net nebo minutasencyklopedii.cz.

V případě obrazových, zvukových a video příloh je možné odkazovat návštěvníky vaší stránky na danou přílohu za předpokladu, že odkaz povede návštěvníka na příslušné heslo v rámci encyklopedie CoJeCo, nikoliv jen na samotnou přílohu. V žádném případě licence k přílohám neopravňuje automaticky k jejich kopírování do jiných projektů a takové chování je tedy nezákonné. U každé přílohy je uvedeno, zda jde o přílohu licencovanou za úhradu z příslušného zdroje, případně šiřitelnou v rámci licencování Creative Commons dané verze nebo dílo volné či použité v rámci pravidel fair use. Podrobnější informace o licencování obrazových příloh naleznete v článku Licence příloh.

Obsah encyklopedie CoJeCo vznikal a vzniká po desetiletí prací placených zaměstnanců a externích spolupracovníků, podléhá ochraně podle Autorského zákona a není určen k libovolnému dalšímu šíření ani zdarma ani za úplatu, pokud nejde o smluvní ujednání v písemné formě. Uvedení výše popsaného odkazu na zdroj splňuje podmínky pro šíření citací nebo použití částí textů ve vaší vlastní práci. Takové citace a odkazy dokonce velmi uvítáme.

Děkujeme Vám, že používáte encyklopedii CoJeCo. Pokud máte zájem o jakoukoliv spolupráci, neváhejte nás prosím kdykoliv kontaktovat příslušným kontaktním formulářem.