Zdroje

Následující seznam obsahuje výběr použité literatury a zdrojů, ze kterých čerpáme při tvorbě obsahu encyklopedie CoJeCo a o které se s kritickým přístupem opíráme. Není to seznam vyčerpávající a kompletní. O spolehlivosti informačních zdrojů pak pro vážné i nevážné zájemce doporučujeme stránku Errare humanum est.