psychologický atomismusPsychologie
Metodologická a výkladová orientace v psychologii, vytvořená koncem 19. století pod vlivem převládající přírodovědné metodologie. Psychologický atomismus rozkládá duševní dění na prvky, mezi nimiž se snaží nalézt odpovídající vztahy a vazby. Za základní prvek (element) bývá nejčastěji pokládán počitek nebo představa, u některých autorů (H. Spencer) i vztah. Vazby mezi jednotlivými prvky jsou vymezovány prostřednictvím asociací. – V dějinách psychologie nabyl psychologický atomismus několika podob, z nichž nejznámější je asocianismus, klasický behaviorismus (základní prvek je chování), reflexologie (elementem je reflex) a další. Mechanistický charakter psychologického atomismu vyvolal četné kritiky, zejména na poli gestaltismu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 18. 1. 2007
Autor: -red-