behaviorismusPsychologie
[Bíhevjorizmus, angličtina], psychologie, americký psychologický směr, vzniklý počátkem 20. století a omezující se na studium chování (anglicky behavior = chování). Zakladatelem byl J.B.Watson, který se snažil vyvodit zákonitosti chování člověka i zvířat ze vzájemných vztahů mezi různě složitými podněty a reakcemi. Tím, že důsledně odmítal studium vnitřních podmínek (tzv. černá schránka) však dospěl k pouhému popisu typických reakcí v typických situacích bez postižení skutečných mechanismů chování. Behaviorismus významně ovlivnil sociologii, pedagogickou a sociální psychologii, antropologii.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 9. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: černá schránka, chybné jednání, Clark Leonard Hull, Edward Lee Thorndike, Edwin Ray Guthrie, empirismus, freudismus, funkční autonomie, George Caspar Homans, instrumentalismus, John Broadus Watson, Karl Spencer Lashley, neobehaviorismus, operacionalismus, prožívání, psychologický atomismus, psychologie náboženství, redukcionismus, reflexologie, Robert Sessions Woodworth, teorie osobnosti, vůle, vývojová psychologie.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: