John Broadus WatsonPsychologie
[Votsn], *9.1.1878 – †25.9.1958, americký psycholog. Zakladatel behaviorismu, profesor univerzity v Baltimore (1908), kde vedl psychologickou laboratoř. Od roku 1920 orientován na oblast aplikované psychologie. Ve svých pracích vyšel ze studia chování zvířat a v reakci na introspektivní metody v psychologii zcela odmítl mentalistické pojmy včetně kategorie vědomí. Úkoly psychologie zúžil na přírodovědně koncipovaný výzkum chování jako souboru vztahů mezi podněty a reakcemi organismu (tzv. S-R, stimul-reakce modely klasického behaviorismu), čímž položil nejen základ behaviorísmu v rámci psychologie, ale inspiroval i pozdější rozvoj širší oblasti behaviorálních vědách. Ve svých výzkumech Watson chápal člověka a živočichy jako více či méně analogické sebeřídící mechanismy, myšlení jako druh skryté motorické aktivity. Jeho mechanistická koncepce, značně ovlivňující psychologii zejména v USA, byla v průběhu vývoje podrobena kritice nejen ze strany odpůrců behaviorismu, ale i na poli behaviorálních věd (vznik neobehaviorismu, pokusy o zmírnění radikalismu ortodoxních behavoristických tezí sbližováním s jinými směry v psychologii). Hlavní díla: Behavior: An Introduction to Comparative Psychology (Chování: úvod do srovnávací psychologie), Behaviorism (Behavorismus).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 3. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: behaviorismus, behaviorismus sociální, teorie osobnosti, učení.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: