redukcionismus[Redukcinyzmus, latina], metodologické hledisko směřující k převedení (redukci) složitějších jevů na jednoduché, vyšších na nižší, celostních na elementární. Absolutizuje možnost a nutnost zjednodušování jevů, pokud slouží k jejich snadnějšímu poznání. Filozofický redukcionismus je spjat s mechanickým a vulgárním materialismem, pozitivismem a novopozitivismem. Redukcionismus však nelze ztotožňovat s analytickým přístupem, rozkládajícím systémy na jejich prvky s cílem pozdější syntézy. Redukcionismus se zakládá na přesvědčení, že vyšší formy struktury a pohybu hmoty mohou být plně objasněny na základě zákonitostí vlastních formám nižším. Tak sociologické jevy mají být vysvětlovány pomocí biologických, biologické na základě fyzikálněchemických. Redukcionistické tendence se objevují často v dějinách vědy; tak v psychologii behaviorismus redukoval psychiku na sumu spojení typu podnět a reakce, ve fyzice růst významu matematizace vedl ke snahám převádět fyziku na matematiku ap. Samo o sobě užívání redukce se ukázalo ve vědě velice plodným postupem, například při dešifrování genetického kódu se podařilo řadu biologických zákonitostí převést na jednodušší pravidla kódování a na zákonitosti chemických reakcí. Redukcionismu. však ignoruje specifičnost vyšších úrovní hmotného pohybu, popírá to nové, co vzniká v procesu vývoje.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: biologizace, teorie osobnosti.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: