biologizacePsychologie
Psychologie, vysvětlování psychických jevů biologickými činiteli. Zdůrazňování biologických principů a determinant chování na úkor psychických a sociálních fenoménů. Přeceňování biologických faktorů (zejména dědičnosti) v oblasti vývojové psychologie, psychologie osobnosti a psychologie učení. Jako interpretační trend ovlivňuje biologizace i psychologii teorie prožívání. Přes svou zdánlivou objektivitu ignoruje dialektickou kategorii objektivního a subjektivního a vede k pozitivistickému redukcionismu a funkcionalismu (zúžení motivačních schémat na instinkty a pudy, vulgarizace reflexních mechanismů).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 23. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: antropologismus.