vulgární materialismusNovověk / Filozofie
Filozofický směr z poloviny 19. století zjednodušující základní principy materialismu. Vznikl v podmínkách bouřlivého rozvoje přírodních věd jako pozitivistická, protifilozofická reakce živelného materialismu přírodovědců na idealismus, hlavně německou klasickou filozofii. Jeho představitelé (W. Vogt, L. Büchner, J. Moleschott) popularizovali přírodovědecké poznatky, a přitom vystupovali nejen proti idealistické spekulaci a náboženství, ale i proti filozofickému poznání vůbec. Ztotožňovali hmotu s látkou, v myšlení spatřovali ryze fyziologický, nebo dokonce mechanický proces; poznání převáděli na vnímání, člověka a společnost chápali úzce naturalisticky. Prohlubovali nedostatky metafyzického materialismu 18. století Tendence k vulgárnímu materialismu se objevují i později, například v pokusech nalézt konkrétní fyziologické procesy, jež určují obsah lidských myšlenek, citů a představ.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 1. 2019
Autor: -red-

Odkazující hesla: Jacob Moleschott, Ludwig Büchner, Pierre Jean Georges Cabanis, redukcionismus.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: