funkční autonomiePsychologie
Psychologie, termín formulovaný v oblasti psychologické motivace poprvé R. S. Woodworthem a upravený G. W. Allportem pro vyjádření povahy hybných mechanismů lidského chování. Podle teorie funkční autonomie může vyšší potřeba nabýt nezávislosti na nižších potřebách, a tak působit proti jejich převaze. Podle této teorie je motivace chování dospělých nezávislá na primární motivaci zjištěné u dětí a vyšších živočichů. Svým dosahem popírá teorie funkční autonomie jak behaviorismus, tak koncepce hlubinné psychologie.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 8. 2006
Autor: -red-