hlubinná psychologiePsychologie
Psychologie, souhrnné označení psychologických směrů, které považují podvědomou a nevědomou motivaci za rozhodující hybnou sílu lidského chování. Termín se rozšířil od 30. let 20. století zejména pro směry, jež se oddělily od původní Freudovy psychoanalýzy. Tzv. hlubinná dimenze zkoumání psychické činnosti je dána tím, že analýza postupuje od vědomé činnosti k hlubším (skrytým) příčinám jednání zakotveným v nižších nebo vývojově starších vrstvách osobnosti. Zaměření na nevědomé souvislosti bylo zejména v psychopatologii do jisté míry oprávněné, pokud odhalovalo jednostrannost těch směrů, které ztotožňovaly psychiku a vědomí a vysvětlovaly duševní život člověka jednostranně intelektualisticky. Hlubinná psychologie podcenila aktivní úlohu vědomí, vůle a činného sebeutváření osobnosti v procesu vzájemného působení člověka a sociálního prostředí.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 9. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: chybné jednání, dynamická psychologie, freudismus, funkční autonomie, rozkoš, vytěsnění.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: