vytěsněníReprese – v pojetí hlubinné psychologie (S. Freud) jeden z hlavních obranných mechanismů spočívající v neuvědomovaném odsunutí nežádoucích, traumatizujících, vlastní „ “ ohrožujících (tj. s ním neslučitelných, konfliktních) psychických obsahů (pohnutek) z vědomi do nevědomí, kde zůstávají uchovány jako skryté motivační tendence podílející se na vzniku četných anomálii v lidském chováni (chybné výkony, neurotické příznaky); psychický proces zbavující prožitky motivů výrazně rozporných se strukturou sebepojetí, čímž dochází k eliminaci úzkosti v míře, v níž by ji jasné uvědomění těchto kvalit vyvolalo; obranný mechanismus ovládání vnitřně nepřijatelných pohnutek, založený na automatickém utlumení jejich projevů, psychologicky protikladný mechanismu sublimace. Vytěsněné obsahy, které nelze zaměňovat s obsahy běžně zapomenutými, působí na nevědomé úrovni ve směru původního motivu, avšak v zastíněné (zašifrované) podobě redukující (minimalizující) pudové napětí. Experimentálně může být mechanismus vytěsnění modelován například sugestivním navozením amnézie na určité události v průběhu hypnotického stavu. Viz také potlačení.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: konverze, nevědomí, potlačení.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: