potlačení



Psychologie
Psychologie, starší výraz užívaný chybně v překladech díla S. Freuda pro termín "Verdrängung"' po 2. světové válce byl nahrazen odpovídajícím výrazem "vytěsnění" ve smyslu odstranění určitých obsahů (subjektivně nepřijatelných pohnutek jednání) z centra vědomí. Přestože bylo jasně odlišeno potlačení (proces vědomého odsunutí nepřijatelných obsahů z vědomí) od vytěsnění (proces probíhající výhradně na nevědomých úrovních s daleko větší motivační účinností), používá se někdy dosud obou pojmů jako synonym. Měřítkem zůstává skutečnost, že zatímco potlačené obsahy jsou pouze vysunuty na okraj vědomí, jsou vytěsněné obsahy vzdáleny od vědomí natolik, že jejich návrat je možný pouze v transformovaných podobách.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: nevědomí, vytěsnění.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: