vývojová psychologiePsychologie
Psychologická disciplína, která studuje dva okruhy problémů: a) psychické projevy ve vývojovém sledu od jednobuněčných organismů až po člověka (fylogenetická psychologie ); b) genezi individuálního psychického života od narození do stáří (psychologie ontogenetická). Nejpropracovanější oblastí vývojové psychologie jsou otázky psychologie dětství a dospívání. První výzkumné práce z dětské psychologie jsou spojeny především se jmény G. S. Halla a J. M. Baldwina v USA a A. Bineta a W. Sterna v Evropě. K hlavním badatelům v oblasti psychologie dítěte 20. století patří zakladatelé rakouské pedopsychologické školy K. L. a Ch. Bühlerovi a A. Gesell (1880–1961), který vychází z pozic behaviorismu, H. Wallon aj. Zásadní význam mají pro rozvoj psychologie dítěte práce J. Piageta. K nejvýznamnějším českým a slovenskýn dětským psychologům patří V. Chmelař, J. Váňa, V. Příhoda, A. Jurovský a T. Pardel.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 26. 1. 2019
Autor: -red-

Reklama: