taxonomieBiologie

[Řečtina], teorie a praxe klasifikace organismů, věda studující taxony, tj. jejich rozeznávání, ohraničování, klasifikaci, vnitřní strukturu, vznik a historický vývoj. Studium klasifikace každé skupiny organismů prochází třemi fázemi, které se obvykle označují jako alfa-, beta- a gama-taxonomie: a) alfa-taxonomie se zabývá studiem fauny a popisem druhů; b) beta-taxonomie se snaží vysvětlit fylogenezi a vypracovat vyšší klasifikaci; c) gama-taxonomie studuje hlavně vnitrodruhovou variabilitu, struktury populací a způsoby speciace. – Jako teoretická taxonomie se někdy označuje jen teoretické studium klasifikace, jejích principů, pravidel a operací. Viz také systematika.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 3. 2024
Autor: -red-

Odkazující hesla: Adolf Čejchan, ampelografie, arboviry, biologie, Carl Linné, čeleď, chemotaxonomie, cytotaxonomie, fenon, František Polívka, Henri Marie Ducrotay de Blainville, imunotaxonomie, Karel Domin, klepton, kmen, Miloš Deyl, oddělení, sérotaxonomie, synklepton, systém, systematika, třída, typologie, Walter Černý, zoologie.

Reklama: