systematika[Systematyky, řečtina], oddíl vědy zabývající se klasifikací studovaných objektů. Etapa vědeckého poznání, v níž se rozpracovávají metody a formy uspořádání prvků do strukturovaného systému. Budování systematiky je charakteristické pro vědu 18. a l.poloviny 19.století a rozšířilo se z oblasti biologie do dalších vědeckých oborů. Samo pojetí systematika se historicky vyvíjí. V současné době je v biologii systematika chápána většinou jako synonymum srovnávací biologie. Někteří autoři však chápou systematiku jako synonymum k taxonomii. Biologická systematika podává vedle vlastní klasifikace i teoretické základy této činnosti, stanoví charakteristiky jednotlivých skupin i jejich pojmenování a dbá o dodržování stanovených pravidel. Viz také taxonomie.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 11. 2000
Autor: -red-

Odkazující hesla: Antonín Hansgirg, Artěmij Vasiljevič Ivanov, klasifikace, mykologie, Oskár Ferianc, systém, taxonomie, typologie.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: