kleptonBiologie
Biologie, zkratka kl., taxonomická kategorie, označující živočišnou populaci, vzniklou hybridogenezí, kdy se jedinci, vzniklí křížením, chovají jako samostatný biologický druh. V případě, že takto dojde ke vzniku třetího druhu zkřížením dvou druhů původních, označuje se pak tento hybridizující komplex jako synklepton. Příkladem může být synklepton, vzniklý hybridogenezí z druhů skokana krátkonohého (Rana lessonae) a skokana skřehotavého (Rana ridibunda) během meziledových dob (interglaciálů), kdy se z Malé Asie rozšířil skokan skřehotavý a z refugia na Apeninském poloostrově na sever skokan krátkonohý. U skokana zeleného, který z této hybridogeneze vzniká, nemůžeme mluvit jako o samostatném druhu, ale jako o kleptonu (Rana kl. esculenta). Přestože v přírodě je těžké určit jednotlivé druhy, lze o nich hovořit jako o hybridizujícím komplexu Rana esculenta synklepton, který tvoří dva druhy – Rana ridibunda, Rana lessonae a klepton esculenta.

Datum vytvoření: 13. 1. 2009
Datum aktualizace: 13. 1. 2009
Autor: -red-

Odkazující hesla: synklepton.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: