refugiumEkologie
[Refúgium, latina, útočiště], ekologie, místo, které vlivem stabilizovaných vlastností půdy, podnebí anebo malé konkurence jiných organismů umožňuje přežívání reliktních druhů rostlin a živočichů. Častým refugiem jsou například větší skály, ledovcové kary, horské vrcholy, rašeliniště a prameniště. Refugia podstatně nemění své vlastnosti pod vlivem kolísání makroklimatu a odolávají invazi rozpínavých druhů. V Evropě jsou významná hlavně glaciální refugia, v nichž přežívala zvířena glaciálních období. Hlavní refugia byla v oblasti Středomoří. V poledovém období jsou centra šíření živočichů směrem k severu. Zmenšená rozloha refugií vede k ochuzení původní fauny.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: klepton, relikt, tyrhénský.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: