fauna[Latina, podle starořímské bohyně], zvířena; a) soubor živočišných druhů určité oblasti nebo geologické, popřípadě chronostratigrafické jednoty. Dělí se různým způsobem: podle velikostí složek na mikrofaunu, tj. mikroskopické živočichy, například prvoky, vířníky. Dále na mezofaunu, zahrnující hlavně členovce velikostí menší než 1 cm. Potom na makrofaunu, tj. větší členovce, červy, měkkýše; megafaunu, kterou tvoří obratlovci. Podle systematických skupin se fauna dělí například na faunu ptáků (avifauna), hmyzu (entomofauna), plazů (herpetofauna); podle zeměpisných celků, například na faunu Afriky, palearktické oblasti, Moravského krasu; podle ekologických vztahů, například na faunu rybníků, faunu listnatých lesů, jeskynní faunu. V paleontologii se fauna dělí také podle stáří, vrstev a naleziště. Je to například terciérní fauna, sivalická fauna. Jednotlivá hlediska se mohou kombinovat, například fauna křídových moří; b) systematická monografie o příslušné zvířeně, umožňující určit její taxon. Viz také flóra.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 10. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: austromalajská oblast, batrachofauna, entomofauna, faunistika, havajská oblast, helmintofauna, herpetofauna, holarktická oblast, ichtyo-, neotropická oblast, refugium, taxonomie, zoogeografické členění.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: