faunistika[Faunystyka, latina], nauka o fauně. Faunistika je pracovní zaměření zoologie, které se zabývá výzkumem rozšíření jednotlivých druhů nebo skupin fauny na určitém území. Zoogeografie buduje na poznatcích faunistiky. Ta se vyvíjela od pouhých jmenných přehledů fauny určitého místa přes semikvantitativní a ekologické poznámky k výskytu po plánovité soustavné programy, například mapování výskytu živočichů ve čtvercových sítích, dlouhodobé sledování fauny určitého místa s cílem monitorování změn. Údaje získané faunistikou jsou nezbytné pro ochranu živočichů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Adolf Čejchan, Oskár Ferianc.

Reklama: