zoogeografieGeografie / Zoologie

Nauka o rozšíření živočichů na povrchu Země; hraniční disciplína mezi zoologií a geografií; součást biogeografie. Zpracovává jak jednotlivé taxony, tak i celá společenstva. Popisná zoogeografie studuje areály rozšíření jednotlivých taxonů a společenstev (chorologie) a hodnotí faunu jednotlivých území (regionální zoogeografie). Kauzální zoogeografie vysvětluje příčiny současného rozšíření živočichů a jeho změn jednak z hlediska ekologického, tj. z hlediska existence vhodného prostředí pro život živočichů, jednak z hlediska historického, které studuje dlouhodobý vývoj areálů živočichů. Pojem zoogeografie definoval v roce 1778 německý geograf E. A. W. Zimmermann (1743–1815). Základy zoogeografie propracovali F. L. Sclater a A. R. Wallace.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 9. 2022
Autor: -red-

Odkazující hesla: akarologie, Carl Hildebrand Lindroth, faunistika, fytogeografie, mammaliologie, zoologie.