zoologieBiologie / Zoologie

Nauka o živočiších; součást biologie. Studuje stavbu těla a činnost živočichů, jejich rozšíření po světě, vztahy k prostředí a zákonitosti individuálního a historického vývoje. Dělí se na zoologii obecnou (anatomie, morfologie, fyziologie, embryologie, genetika, ekologie, parazitologie, zoogeografie a taxonomie živočichů) a na zoologii speciální (systematickou), jejíž jednotlivé obory jsou věnovány určitým skupinám živočichů: protozoologie (prvoci), helmintologie (červi), malakologie (měkkýši), entomologie (hmyz), ichtyologie (ryby), batrachologie (obojživelníci), herpetologie (plazi), ornitologie (ptáci) a teriologie (savci). Poznatky se uplatňují hlavně v zemědělství, lesnictví i průmyslu. První vědomosti začal člověk shromažďovat v souvislosti s lovem a později chovem zvířat v prvobytně pospolné společnosti. Rozvoj zoologie jako vědecké disciplíny nastal v 17. a 18. století.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 10. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: akarologie, batrachologie, biologie, Carl Friedrich Ludwig, ekotyp, herpetologie, Jan Zavřel, kategorie, Ludwig Freund, malakologie, mammaliologie, morfologie, Oskár Ferianc, osteometrie, parazitologie, protozoologie, živočichové, zoogeografie.