ekologie[Řečtina], nauka o vzájemných vztazích mezi organismy (rostliny, živočichové, mikroorganismy) a jejich prostředím. Je součástí biologie. E. Haeckel definoval (1870) ekologii jako nauku o ekonomii přírody, E. P. Odum (1963) jako nauku o struktuře a funkci přírody nebo nauku o životním prostředí. Ekologie jako biologická věda využívá poznatků dalších věd – chemie, fyziky, matematiky a geografie a ve svých sociálních aspektech pak zejména sociologii a politickou ekonomii. Dynamiku ekologických procesů sleduje v časovém měřítku zlomků sekundy až miliónů let. Je nezbytným základem všech snah o ochranu životního prostředí člověka. Ekologie se dělí na tyto základní úseky: autekologii (tj. ekologie jedince), demekologii (tj. ekologie populace) a synekologii (tj. ekologie biocenózy a vyšších systémů). Nejmladšími úseky jsou ekologie krajiny a ekologie člověka. Obě zahrnují základní složky ekologie.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 9. 2002
Autor: -red-

Odkazující hesla: Adolf Čejchan, agroekologie, akarologie, autekologie, biologie, biosystematika, Bohumír Rosický, ekofyziologie, ekolog, environmentalistika, fytogeografie, mammaliologie, Oskár Ferianc, rasa, zoologie.

Reklama: