měkkýšiMollusca – kmen bezobratlých živočichů s druhotnou tělní dutinou (celomem). Tělo je zpravidla rozděleno na hlavu, nohu a útrobní vak. Ze stran útrobního vaku splývá pokožková řasa zvaná pláší, vylučující jehličky nebo destičky, popřípadě schránku (ulitu nebo dvě lastury) z uhličitanu vápenatého. Mají otevřenou cévní soustavu. Vylučují nefridii. Jsou odděleného pohlaví nebo obojetníci. Vývoj je přímý nebo přes obrvenou larvu zvanou veliger. Žijí v moři, ve sladkých vodách i na souši. Živí se rostlinnou nebo živočišnou potravou. Někteří měkkýši se loví nebo sbírají jako potrava. Sem patří například hlemýžď, ústřice, slávky, sépie; chobotnice, olihně. Jiní měkkýši jsou škůdci zemědělských kultur například slimáci nebo mezihostiteli cizopasných červů, například plovatky či okružáci. Známo asi 130000 druhů. V ČR žije asi 230 druhů. Měkkýši se dělí na červovce a štítkonošce, spojované někdy ve skupinu paplžů, dále přílipkovce, plže, kelnatky, mlže a hlavonožce.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 26. 3. 2001
Autor: -red-

Odkazující hesla: čichové orgány, Gonyaulax, Haplosporidia, hepatopankreas, hermafroditismus, hlavonožci, hlavonožci, Josef Uličný, kelnatky, lastury, Manticoceras, mlži, motolice, nefridium, nohatky, paplži, petrikolní, plži, přílipka, přílipkovci, prostomium, protonefridia, prvočenky, srdce, tekutiny tělní, Trochofora, Volborthella, žaberní dýchání, zoologie.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: