motoliceZoologie
Tsematoda – třída bezobratlých živočichů z kmene ploštěnců, přizpůsobených cizopasnému životu. Mají zpravidla dvě přísavky: ústní a břišní. Trávicí trubice se větví a končí obvykle slepě. Pohlaví většinou neoddělené. Vývoj je složitý; uskutečňuje se několika larválními stadii. Z vajíčka se ve vodě líhne larva zvaná miracidium, pronikající do prvního mezihostitele (plže), v němž se dále vyvíjí ve sporocystu, redii a cerkarii, která se uvolňuje a vyhledává druhého mezihostitele (měkkýše, rybu, členovce), v němž se mění v metacerkarii, nebo aktivně, popřípadě pasívně proniká do definitivního hostiteleobratlovce. Dospělé motolice cizopasí v játrech, trávicím traktu, cévách ap. Je známo asi 7 000 druhů, z nichž zhruba polovina cizopasí v rybách. Motolice se dělí na dvě skupiny: jednorodé, Monogenea, například žábrohlíst, a dvourodé, Digenea, kam patří vlastní motolice, například rody Dicrocoelium, Opisthorchis, Fasciola a krevnička. Jsou původci řady závažných onemocnění člověka, například schistozomózy, i vážných onemocnění divokých a domácích přežvýkavců.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 12. 2019
Autor: -red-

Odkazující hesla: bilharzie, biohelminti, Dicrocoelium, distomatóza, helminti, krevničkovití, kutikula, metacerkarie, mezihostitel, miracidium, motoličnatost, Opisthorchis, opistorchóza, Paragonimus, Schistosoma, schistozomóza, sporocysta, trematodóza.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: