hostitelOrganismus, na jehož těle nebo uvnitř jehož těla cizopasí jiný organismus. V definitivním hostiteli se cizopasníci pohlavně rozmnožují, v mezihostiteli se vyvíjejí larvální stadia, nebo se v něm cizopasník rozmnožuje nepohlavně. Rezervoárový hostitel je nosičem parazitů bez příznaků onemocnění. Podle stupně přizpůsobení parazita k hostiteli se rozlišuje hostitel hlavní, vedlejší a příležitostný.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 9. 2002
Autor: -red-

Odkazující hesla: mikroorganismy, motolice, motoličnatost, specifičnost.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: