mikroorganismyMikrobi – jednobuněčné, jen mikroskopicky (popřípadě elektronmikroskopicky) viditelné organismy rostlinného, popřípadě živočišného původu. Řadí se mezi ně převážně bakterie, viry, plísně, kvasinky a prvoci. Od ostatních živých organismů se liší nepatrnou velikostí, tvarovou mnohotvárností (polymorfismem), způsobem a rychlostí množení a specifickým metabolismem. Mikroorganismy vytvářejí různorodé soubory lišící se velikostí, tvarem, biologickými vlastnostmi a vztahem k hostiteli. Některé jsou významné v přírodě, neboť zabezpečují koloběh důležitých prvků mezi organismy a atmosférou. Mnohé se používají v průmyslu. Některé produkují důležité látky, například vitamíny, antibiotika. Některé mikroorganismy jsou původci různých onemocnění (patogenní mikroorganismy). Vědecký systém třídění bakterií (klasifikace) sestavil v roce 1923 D. H. Bergey v publikaci Bergey´s Manual of Determinative Bacteriology (Bergeyův manuál determinativní bakteriologie). Jeho klasifikační systém je stále zdokonalován (poslední vydání z roku 1984 Bergey´s Manual of Systematic Baeteriology).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 23. 1. 2019
Autor: -red-

Odkazující hesla: agroekologie, antiseptika, autovakcína, bičík, bioplyn, dezaktivace, ethylen, kořenová čistírna odpadních vod, kultivace, makroorganismus, mezofilní (mezický) organismus, mikrobiologie, organismus, parazit, patogenita, zvětrávání půdy.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: