zvětrávání půdySoubor destruktivních a syntetických přeměn minerálního půdního podílu jako pokračující proces přeměny půdotvorného substrátu v půdě. Zvětrávání půdy zahrnuje hlavně mechanický rozpad a chemický rozklad, který je způsoben hlavně vodou, minerálními kyselinami, kyslíkem a produkty činnosti půdních mikroorganismů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 5. 10. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: hnědozemní ranker.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: