bakterieLékařství / Mikrobiologie / Fyziologie
[Řečtina], Schizomycetes – třída jednobuněčných mikroorganismů bez ohraničeného jádra, viditelných jen v mikroskopu. Bakterie se skládají z buněčné stěny, plazmatické membrány, cytoplazmy a povrchových orgánů (bičíků, fimbrií, pouzdra). Podle barvitelnosti (způsobů přijímání barviva) se dělí na grampozitivní a gramnegativní. Velikost bakterie je různá (desetiny až několik desítek mikrometrů). Bakterie se množí příčným dělením, polcením, při němž se tvoří přepážka (septum). Mají tvar kulovitý nebo tyčinkovitý. Kulovité bakterie jsou koky, které jsou buď jednotlivé, nebo spojené ve dvojicích (diplokoky), hroznech (stafylokoky), řetízcích (streptokoky), krychlovitých útvarech (sarciny). Tyčinkovité bakterie jsou rovné, rohlíčkovitě zahnuté, spirálovité a vláknité útvary. Tvar bakterie není stálý, může se měnit stářím, změnou růstových podmínek nebo působením některých látek. Bakterie se vyskytují všude. Některé jsou pro organismy patogenní, jiné žijí s nimi v symbióze; některé se využívají v biotechnologiích. Bakterie patří k nejstarším fosilním organismům (starší proterozoikum). Systematicky se dělí na řády a čeledi s množstvím rodů (genus), druhů (species) a poddruhů (subspecies). Každá bakterie je označena dvěma jmény (tzv. binominální nomenklatura).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 8. 4. 2016
Autor: -red-

Odkazující hesla: archiplast, asimilace dusíku, atenuace, autotrofie, bakteriofágové, bakteriofágy, bakteriologie, Bartonella, Branhamella, coli, Craspedomonadaceae, dekompozice, drúza, edafobionti, edafon, endozoa, Erysipelothrix, Eubacteriales, fáze, Flavobacterium, Gramovo barvení, hypersaprobie, Ivan Málek, koky, kolonie, kořenová čistírna odpadních vod, Legionella, listopas, mezozóm, Microbacterium, Micromonospora, mikrobiologie, mikroedafon, mikroorganismy, Moraxella, Morganella, mycelium, organismus, osmotrofní organismus, prokaryonta, protoplast, respirační infekce, rostliny – systematické dělení, Salmonella, Sarcina, Schizomycetes, sérovar, sféroplast, sinice, stéblolam, tajnosnubné rostliny, vakcína, virulence, všekazi, Zymomonas.

Reklama: