mikrobiologieBiologie
Biologický vědní obor zabývající se studiem mikroorganismů, způsobem jejich života, jejich vlastnostmi, činností a významem pro život rostlin, zvířat a lidí. Dělí se na mikrobiologii obecnou, zabývající se morfologií, fyziologií, metabolismem, produkcí enzymů a toxinů, odolností, patogenitou a systematikou mikroorganismů, a na mikrobiologii speciální, studující vlastnosti jednotlivých rodů a druhů. Podle zaměření se dělí na půdní (zemědělskou ), průmyslovou (potravinářskou ), veterinární a lékařskou mikrobiologii. O rozvoj mikrobiologie se zasloužili A. van Leeuwenhoek, který jako první pozoroval a popsal bakterie, E. Jenner, který vyrobil a použil vakcínu proti pravým neštovicím. Za zakladatele světové mikrobiologie jako vědního oboru jsou považování L. Pasteur a R. Koch. Z českých vědců se zapsali do světové historie mikrobiologie V. D. Lambl, objevitel prvoka Lamblia intestinalis, S. Prowazek, který popsal rickettsie. Zakladatel moderní české lékařské mikrobiologie je F. Patočka.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 21. 12. 2019
Autor: -red-

Odkazující hesla: Alexandr Alexandrovič Imšeněckij, bakteriologie, biologie, Gamaleja Nikolaj Fjodorovič, Georgij Konstantinovič Skrjabin, Ivan Málek, Robert Koch, ultraodstředivka, virologie, želatina.