bakteriologieMikrobiologie
[Řečtina], nauka o bakteriích, součást mikrobiologie. Zabývá se morfologií, fyziologií a genetikou bakteriální buňky. Studuje její chemickou charakteristiku, metabolismus a způsob života z hlediska lidské, zvířecí a rostlinné patologie. Bakteriologie se dělí na obecnou, zabývající se studiem obecných zákonitostí, a speciální, zaměřenou na vlastnosti jednotlivých bakteriálních rodů a druhů. Zakladateli bakteriologie jsou L. Pasteur a R. Koch.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 1. 2019
Autor: -red-

Odkazující hesla: Charles Édouard Chamberland, epidemiologie.

Reklama: