epidemiologie[Řečtina], lékařský vědní obor zabývající se studiem příčin, vzniku a zákonitostí šíření infekčních chorob, jejich prevencí a likvidací v lidské populaci, v širším smyslu se epidemiologie zabývá studiem nemocí a zdraví v populaci. Využívá poznatky bakteriologie, sérologie, virologie, parazitologie, biochemie, hygieny ap. Do epidemiologie patří aktivní protiepidemická činnost, včasná diagnóza infekčních onemocnění, jejich hlášení, izolace nemocných, dezinfekce, karanténní profylaktická opatření a činnost preventivní, tj. očkování, hygienická a režimová opatření a zdravotní osvěta. Základní metodou epidemiologie je epidemiologická metoda práce, stále více užívaná i při studiu neinfekčních chorob hromadně se vyskytujících. Základem epidemiologie je epidemiologie deskriptivní, studující rozšíření nemocí a srovnávající jejich výskyt v různých kategoriích obyvatel. Je zdrojem pracovních hypotéz, které dále ověřuje epidemiologie analytická, například metodou retrospektivní nebo prospektivní, a epidemiologie experimentální, například kontrolovanými terénními pokusy či klinickými experimentálními studiemi. Toto vše je základem surveillance, tj. moderní koncepce epidemiologického způsobu myšlení a práce.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 8. 2006
Autor: -red-

Reklama: