hygienaLékařství
[Řečtina], preventivní lékařský obor studující vliv životních a pracovních podmínek na zdraví člověka a lidských kolektivů. Jejím úkolem je vypracovávat vědecky zdůvodněné zásady pro život a práci člověka, prosazovat jejich uplatnění v praxi a prověřovat jejich účinnost na základě hodnocení reakcí organismu na faktory zevního prostředí. Přispívá tím k ochraně a upevňování zdraví, k všeobecnému rozvoji člověka a k prodloužení jeho produktivního věku. Hygiena se dělí na obecnou, komunální, hygienu práce, výživy, dětí a dorostu a řadu dalších disciplín (hygienu vojenskou, dopravy, radiační, osobní, venkova, sociální, tělesné výchovy ap.). Jako samostatný obor vznikla asi v polovině 19.století na základě rozvoje hlavně mikrobiologie, chemie a fyziky. Za zakladatele hygieny jsou považováni M.J.Pettenkofer, M.J.Mudrov, A.P.Dobroslavin a F.F.Erismen. Zakladatele hygieny v ČR jsou J.Kabrhel a K.Symon.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 9. 2002
Autor: -red-

Odkazující hesla: epidemiologie, obecná hygiena.

Reklama: