biochemie[Řečtina], fyziologická chemie, biologická chemie – vědní obor zabývající se složením (biochemie statická), přeměnami (biochemie funkční) a funkcí (biochemie dynamická) látek v živé hmotě. Jako věda se biochemie začala rozvíjet na konci 19. a na začátku 20. století. Biochemické poznatky umožnily rozvoj dalších vědních oborů a vedly ke vzniku moderních biochemických věd, například molekulární biologie, molekulární genetiky, genového inženýrství, molekulární farmakologie, molekulární patologie. Biochemie se dělí: a) podle předmětu například na biochemii mikroorganismů, rostlin, biochemii lékařskou, neurochemii. b) podle procesů v živé hmotě na tok látek, tok energie a tok informací mezi buňkou a jejím prostředím. Aplikovaná biochemie proniká do výrobní sféry, zejména do potravinářského a farmaceutického průmyslu (biotechnologie, aplikovaná enzymologie), do rostlinné a živočišné výroby a dalších oborů).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 6. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Alexej Nikolajevič Bach, asimilace dusíku, biokatalyzátory, biologie, biosystematika, epidemiologie, Georgij Konstantinovič Skrjabin, Jean Louis Brachet, John Kendrew, Kurt Vonnegut, Max Ferdinand Perutz, organická chemie, Otto Frits Meyerhof, psychofyziologie, revmatologie.

Reklama: