psychofyziologieLékařství / Psychologie
Interdisciplinární obor zkoumající vztahy mezi psychickými a fyziologickými (neurofyziologickými, biochemickými) procesy na různých úrovních chování živého organismu. Jako disciplína zasahující do mnoha vědeckých oborů a specializací lékařského, biologického a psychologického zaměření psychofyziologie zdůrazňuje kombinované používání biologických, fyziologických, psychologických a jiných metod jako předpoklad k vytváření komplexní teorie determinace a vývoje lidské psychiky, jejích dílčích složek a projevů i dynamické struktury chování vyšších živočichů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 1. 2019
Autor: -red-

Odkazující hesla: indispozice, psychofyzika, úlek.