neurofyziologieLékařství
Vědní obor zabývající se stavbou a činností centrální a periferní části nervové soustavy, respektive vztahem jejích aktivit (funkcí) k ostatním vzrušivým strukturám organismu (receptorům, svalům). Vývoj obvykle periodizován na období ideových předchůdců (Platón, Aristoteles, Galénos, arabské lékařství, W. Harvey, R. Descartes), prvních vědeckých pokusů (L. Galvani, A. Volta, E. H. Du Bois-Reymond v oblasti elektrofyziologie, F. Magendie, Ch. Bell, F. J. Gall, P. J. G. Cabanis v oblasti výzkumu funkcí různých nervových struktur) a na období rozvoje neurofyziologie jako samostatného vědního oboru (po vytvoření reflexní teorie).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 1. 2019
Autor: -red-

Odkazující hesla: biopsychologie, elektromyograf, histografie, neurologie, podmiňování, psychofyziologie.