organická chemieChemie
A) Původně chemie látek vytvářených živými organismy, toto vymezení bylo však vyvráceno roku 1828 syntézou močoviny, b) nyní vědní obor chemie zabývající se organickými sloučeninami, tj. látkami, v jejichž molekulách je vázán uhlík (s výjimkou několika jeho nejjednodušších sloučenin), jejich získáváním, izolací z přírodních látek, strukturou, průběhem jejich reakcí, syntézou a možností umělé přípravy. Uhlík, tvořící v organických sloučeninách od dvou atomů do mnoha tisíc řetězce i kruhy různé délky i tvaru, spolu s dalšími prvky (O, N, S, P) vytváří základ nesmírně pestré a početné skupiny organických látek (dnes známo přes 7 miliónů), které jsou podstatou živých organismů, popřípadě jsou uměle vytvořeny. Z organické chemie se postupně vydělila například biochemie, makromolekulární chemie, bioorganická chemie. Organická chemie je základem rozsáhlého chemického průmyslu, například pohonných látek, plastických hmot, chemických vláken, agrochemikálií, barviv, léčiv, výbušnin. Materiálovými zdroji jsou převážně zemní plyn, ropa, uhlí, biomasa.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 6. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Fjodor Fjodorovič Bejlštejn, jodovodík, vitalismus.