enzymyOrganická chemie / Biochemie / Fyziologie

[Řečtina], nesprávně fermenty – jednoduché či složené bílkoviny, které katalyzují chemické přeměny v živých rostlinách a živočišných buňkách. Enzymy určují povahu i rychlost chemických reakcí a vytvářejí tak v živých organismech harmonickou souhru chemických funkcí. Aktivita enzymů, spočívající v ovlivnění rychlosti chemických reakcí snižováním jejich aktivační energie, je závislá zejména na koncentraci substrátu, teplotě, pH, aktivátorech a inhibitorech. Některé enzymy vyžadují ke své katalytické činnosti organický kofaktor, který se nazývá koenzym nebo prostetická skupina; složkou koenzymu bývá často některý vitamín. Katalytická aktivita enzymů je ovlivňována jeho aktivním centrem, vytvářeným prostorovým uspořádáním bílkovinného (polypeptidového) řetězce. V organismu je asi 3000 různých druhů enzymů. Enzymy trávicí, enzymy ze skupiny hydrolas vylučované slinnými žlázami, žaludeční stěnou a slinivkou břišní do trávicího traktu, kde katalyzují štěpení potravy na menší resorbovatelné molekuly. Glykosidasy katalyzují štěpení polysacharidů, proteinasy bílkovin a lipasy tuků. Enzymy proteolytické, proteinasy, dříve proteasy – enzymy ze skupiny C-N-hydrolas, katalyzující štěpení bílkovin a polypeptidů za vzniku peptidů a aminokyselin. Dělí se na: a) serinové proteinasy, mající v aktivním centru setin a histidin, například chymotrypsin a trypsin; b) HS-proteinasy, mající v aktivním centru cystein, například papain; c) kyselé proteinasy, katalyzující štěpení v kyselém prostředí, například pepsin; d) metalloproteinasy, obsahující iont kovů; e) ostatní proteinasy s dosud neprozkoumaným reakčním mechanismem. Enzymy proteolytické hrají významnou roli v pochodech v trávícím traktu (pepsin, trypsin, chymotrypsin), kde ovlivňují odbourávání bílkovinné složky potravy. Vyskytují se též v krvi (thrombin), v buňkách (kathepsin), v rostlinách (papain) i v mikroorganismech. Proteolytické enzymy se používají například v mlékárenském průmyslu jako syřidla (rennin), ke změkčování masa (papain) či jako „biologická“ složka pracích prostředků (mikrobiální proteinasy). Enzymy se používají též v analytické chemii, lékařství.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 3. 2024
Autor: -red-

Odkazující hesla: abiogeneze, acyláza, Alexej Nikolajevič Bach, alkoholdehydrogenasa, alkoholové kvašení, aminopeptidasa, amylasy, anabolické reakce, ananas, bachor, bílkoviny, biokatalyzátory, bromelin, dezaktivace, enantiomerie, exonukleasy, exopeptidasy, fermenty, fosfoenolpyruvátkarboxyláza, fosforylace, fytol, holoenzym, hořčík, hyaluronidasa, isoenzymy, jedové žlázy, kadaverin, kathepsiny, kinasy, kinetika enzymová, koenzym A, koenzymy, komplementární DNA, komplex enzym-substrát, kristy mitochondriální, ligasy, lipidóza, med, mikrobiologie, multienzymové komplexy, mutasy, nervové dráhy, nukleosidasy, papain, pepsin, peptidasy, proenzymy, prothrombin, pyridoxamin, pyrohroznová kyselina, regulace, rennin, rosnatkokvěté, spermie, substrát, subtilisin, thrombin, transferasy, transkriptasa reverzní, viry.

Reklama: