regulaceCytologie, řízení buněčných dějů, regulace genetická postihuje genetický aparát buňky a ovlivňuje syntézu enzymů. Regulace fyziologická (metabolická) zasahuje ostatní buněčné funkce, působí na aktivitu enzymů. Při řízení buněčných dějů se uplatňují vlivy vnější (exogenní) a vlivy vnitřní (endogenní), i faktory ekologické a chemické. Buňka se snaží buď udržet dosavadní stav, tj, homeostáze, nebo změnit tento stav na výhodnější, tj. adaptace. Je-li zásah do dějů v buňce neúnosně velký, dochází k poškození a smrti buňky.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 8. 2006
Autor: -red-