adaptaceBiologie
Biologie, [latina] – přizpůsobení, proces, při němž se organismus přizpůsobuje podmínkám daného prostředí a získává nové vlastnosti, zvyšující jeho životaschopnost. Probíhá během fylogenetického vývoje živého systému (fylogenetická adaptace), jen v malé míře během individuálního života jedince (individuální adaptace). Vztahuje se na části nebo celé jedince, jejich populace, druhy a vyšší systematické i ekologické úrovně;

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 1. 2019
Autor: -red-

Odkazující hesla: ekomorfóza, hodnocení, kompenzace, pohlavní cyklus, regulace, učení.