živočichovéZoologie

Animalia – živé organismy, které se živí heterotrofně, tj. přijímají jako potravu organické látky vytvořené autotrofně rostlinami. Buňky tvořící těla živočichů nemají pevnou buněčnou stěnu. Skoro u všech živočichů je vyvinuta schopnost aktivního pohybu. Způsob života a nutnost přizpůsobovat se měnícím se životním podmínkám podmínily rozvoj tělesných orgánů, zvláště nervové soustavy a smyslových orgánů. Živočichové se rozmnožují pohlavně nebo nepohlavně. Vývoj je buď přímý, nebo nepřímý, tj. s proměnou přes stadium larvy. Tvar těla je různý, na nižším stupni amorfní (měňavka), na vyšším zákonitě dědičně uspořádaný. Velikost živočichů se pohybuje od mikrometrů (u prvoků) až do 30 m (velryby). Živočichové se vyvinuli ve starohorách nebo prahorách z původně mořských praorganismů. Během geologických dob se vyvíjely stále dokonalejší formy živočichů. Vývoj živočichů od nejprimitivnějších forem až ke vzniku člověka trval asi 2 až 2,5 miliard let. Systematicky se živočichové dělí na dvě podříše: jednobuněčné (Monocytozoa), kam patří pouze prvoci, a mnohobuněčné (Metazoa, Polycytozoa), kam patří všechny ostatní kmeny. Počet kmenů není ustálen. Vědci uznávají 20–30 kmenů. Ve vědecko-populární literatuře se všechny kmeny kromě posledního (strunatců) označují termínem bezobratlí. V současnosti žije asi 1,25–1,5 milionu druhů živočichů. Pro člověka jsou nejvýznamnější obratlovci. Jsou zdrojem potravy (maso, vejce, mléko, máslo) a průmyslových surovin (kůže, kožešiny, peří, vlna), popřípadě pracovní silou (tur, koně). Z bezobratlých živočichů (hlemýžď, krab, ústřice) se připravují lahůdky; včela poskytuje med a vosk, bourec morušový hedvábí. Negativní význam má mnoho druhů hmyzu (škůdci v zemědělství a lesnictví ), někteří prvoci a červi (původci onemocnění). Studiem živočichů se zabývá zoologie.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 12. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: adenoviry, agroekologie, albinismus, analogie, bezobratlí, Carl Linné, céva, chemoreceptory, chuťové orgány, čichové orgány, článek, difúzní nervová soustava, edafobionti, elektrické orgány, endokrinní systém, etologie, etoplastické faktory, exokrinní žlázy, exteroreceptory, fenofáze, fotofobní, fyziologie živočichů, fyzioplastické faktory, gameta, hemisféry, heterotermní, heterotypický, hlavonožci, homologické orgány, hřbetní céva, hrtan, jedové žlázy, karnivor, kolonie, kostra, kožní žlázy, kroužkovci, kunovití, larva, limikolní, lipochromy, měkkýši, migrace, Monocytozoa, morfologie, motolice, oči, oko, organismus, parazit, pigmentace, ploštěnci, pohlaví, pontický, prvoci, pupen, řasy, říše, skořápka, sluchové orgány, smyslové orgány, sociální hierarchie, stomodeum, strunatci, sval, svalová soustava, synantropie, termorecepce, termoreceptory, tlak krve, trávicí dutina, trávicí trubice, trávicí ústrojí, typ, tyrfofilní, vajíčko, vajíčko, vitamín C, žábry, zárodek, žlázy, zoologie, zootomie, zrak, zrakové orgány, zuby, zvěř, zvíře.

Sdílet: Facebook TwitterReklama: