typZoologie / Botanika
Biologie v biologické nomenklatuře jedinec (rostlina nebo živočich), který byl zvolen za typického představitele popisovaného taxonu; podle něho byl vyhotoven popis. Musí být označen jménem a má být uložen v příslušných sbírkách. Typ je jeden druh pro rod, jeden rod pro čeleď. Pro vyšší taxony nejsou typy stanoveny.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 1. 2019
Autor: -red-

Odkazující hesla: Henri Marie Ducrotay de Blainville.