rostlinyBotanika

Plantaeautotrofní organismy, které přeměňují jednoduché organické látky vlivem sluneční energie za účasti rostlinných barviv (chlorofylu) ve složité látky organické, hlavně sacharidy. Viz také fotosyntéza. Jen malá část rostlin (hlenky, plísně, houby) se živí heterotrofně. Rostliny tvoří zelenou pokrývku Země. Osídlily různá stanoviště od polárních oblastí až k rovníku. Rostliny jsou zdrojem výživy organismů heterotrofních, hlavně živočichů a člověka. Během svého individuálního vývoje procházejí rostliny různými vývojovými stadii (obdobími), například dormancí (semena), klíčením (klíční rostliny), růstem, plodností, jarovizací, fotoperiodismem, stárnutím. Člověku poskytují vedle potravin a krmiv též stavební materiál, léčiva, textilní suroviny. Praktickým využitím rostlin se zabývá rostlinná výroba. Rostlinné porosty jsou též podmínkou zdravého životního prostředí (lesy, sady).Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 21. 10. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: adventivní kořeny, agroekologie, analýza fytocenologická, archespor, asimilace dusíku, aukubová mozaika, autotrofie, biomasa, Carl Linné, céva, chráněné rostliny, dřeviny, ekosystém, embryo, enzymy, fáze, fenofáze, floristická říše, fotofobní, fytohormony, fyzioplastické faktory, gameta, hlíza, homologické orgány, houby, karnivor, kolonie, lišejníky, mechorosty, mechy, míza, morfologie, oleoplasty, organismus, parazit, pohlaví, pontický, Psilophyta, pupen, rhizo-, rostliny – systematické dělení, semenačka, sinice, sklerofyty, slizovky, strom, synantropie, typ, uzlina, zárodečný vak, zárodek.