rostlinná výrobaRostlinná výroba / Botanika
Jedno ze základních odvětví zemědělské výroby, pěstování kulturních rostlin; využívá půdu jako základní výrobní prostředek k produkci potravin nezbytných pro lidskou výživu, krmiv pro výživu hospodářských zvířat a surovin pro zpracovatelský (potravinářský, textilní, farmaceutický) průmysl. Rostlinná výroba zahrnuje hlavně pěstování obilnin, luskovin, olejnin, okopanin, přadných a technických rostlin, ovocnářství, vinařství, chmelařství, zelinářství a lukařství; jednotlivá odvětví se značně liší způsobem pěstování (fytotechnikou) i využitím konečných produktů. Z celkové produkce rostlinné výroby připadá asi jedna čtvrtina na bezprostřední spotřebu, zatímco tři čtvrtiny slouží k výživě hospodářských zvířat a ke zpracování v jiných prům. odvětvích. Viz také zemědělství; živočišná výroba.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: chmelařství, fosfáty, rostliny.