mechorostyBotanika

Bryophyta – oddělení výtrusných rostlin (Cryptogamae); řazené na počátek vyšších rostlin (Cormobionta). Mechorosty se vyznačují pravidelným střídáním dvou morfologicky i funkčně odlišných generací, gametofytu (pohlavní generace, haploidní) a sporofytu (nepohlavní generace, diploidní). Z výtrusu vyrůstá prvoklíček (protonema), na němž se obvykle zakládají pupeny, které dávají vznik mechové rostlince (gametofor); ta je buď lupenitá, nebo rozlišená v lodyžku (kauloid) a lístky (fyloidy). K podkladu je většina druhů připevněna rhizoidy, vlákny podobnými kořenům. Na gametoforu se exogenně diferencují pohlavní orgány, samčí (antheridia nebo pelatky) a samičí (archegonia nebo zárodečníky). Po oplození vaječné buňky v archegoniu se začně vyvíjet diploidní sporofyt, který je ve své výživě závislý na gametofytu (nemá asimilační pletivo). Obvykle se skládá z nohy (kterou přirůstá ke gametofytu), štětu a tobolky (ta je u mechů ještě členěna na krk, vlastní výtrusnici a víčko a je kryta čepičkou); štět bývá někdy redukován nebo chybí. Ve výtrusném vaku výtrusnice vznikají redukčním dělením výtrusy. Řada mechorostů se rozmnožuje rovněž vegetativně pomocí různých tělísek, větviček ap. Mechorosty se dělí na dvě třídy: játrovky a mechy; známo asi 24000 druhů.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 14. 7. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: Atrichum, Bazzania, bělomech, Blasia, Ceratodon, Conocephalum, Dawsonia, Dicranum, Frullania, Grimmia, hlevíky, Hylocomium, játrovky, mechy, Pellia, Pleurozium, ploník, Pohlia, Ptilium, rašeliníky, rhizoid, Riccia, rostliny – systematické dělení, Schistostega, sciofyt, štět, tajnosnubné rostliny, Thuidium, tobolka, výhonek, vyšší rostliny.