játrovkyBotanika

Hepaticae, Hepaticopsida, Marchantiopsidatřída mechorostů. Stélku mají buď lupenitou (frondózní), většinou se středním žebrem (svazkem vodivého pletiva) uprostřed laloků stélky, nebo rozlišenou v lodyžku (kauloid) a lístky (fyloidy) – tzv. stélku foliózní. Na rozdíl od mechů mají lístky pouze ve dvou řadách (často přítomna třetí řada obvykle menších spodních lístků – amfigastrií) a většinou nemají střední žebro. Sporofyt je na rozdíl od mechů málo vyvinut, tobolka u většiny zástupců puká v době zralosti čtyřmi chlopněmi. V tobolce jsou mrštníky (elatery), chybí střední sloupek (kolumela). Je známo 72 čeledí a více než 350 rodů, počet druhů se odhaduje asi na 8–10 tisíc. V České republice se vyskytuje asi 250 druhů.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 8. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: amfigastrie, Bazzania, Blasia, Conocephalum, elaterofory, elatery, Frullania, hlevíky, kauloid, Pellia, periant, Riccia, rostliny – systematické dělení.Reklama: