rostliny – systematické děleníBotanika

Říše: Rostliny Plantae

vývojová skupina: bezjaderné, Prokaryonta

     oddělení: sinice, Cyanophyta   
         třída: sinice, Cyanophyceae  

     oddělení: bakterie, Schizomycophyta (Schizomycetes, Bacteriophyta)
         třída: Actinomycetoschizae
         třída: Eubacterioschizae
         třída: Rhodobacterioschizae
         třída: Chlamydobacterioschizae
         třída: Mycobactesioschizae
         třída: Spirochaetoschizae

vývojová skupina: řasy, Algophytae

    oddělení: řasy zelené, Chlorophyta
         třída: řasy zelené, Chlorophyceae
         třída: řasy zelené, Prasinophyceae
         třída: řasy spájivé, Conjugatophyceae
         třída: parožnatky, Charophyceae

    oddělení: řasy s hnědými nebo zelenými plastidy, Chromophyta
         třída: chryzomonády, Chrysophyceae
         třída: rozsivky, Bacillariophyceae
         třída: různobrvky, Xanthophyceae
         třída: chaluhy, Phaephyceae
         třída: obrněnky, Dinophyceae

    oddělení: ruduchy, Rhodophyta
         třída: ruduchy, Rhodophyceae

vývojová skupina: houby, Mycophytae


    oddělení: slizovky, Myxomycophyta
         třída: vodní hlenky, Hydromyxomycetes
         třída: hleněnky, Acrasiomycetes
         třída: hlenky, Myxomycetes
         třída: nádorovky, Plasmodiophoromycetes

    oddělení: řasovky, Oomycophyta
         třída: peronospory, Oomycetes
         třída: Hyphochytriomycetes

    oddělení: chytridie, Chytridiomycota
         třída: Chytridiomycetes

    oddělení: houby, Mycophyta (Fungi)
         třída: pravé plísně, Zygomycetes
         třída: Trichomycetes
         třída: Endomycetes
         třída: vřeckovýtrusné houby, Ascomycetes
         třída: stopkovýtrusé houby, Basidiomycetes
         třída: houby nedokonalé, Deuteromycetes (Fungi imperfecti)
         7. třída: lišejníky, Lichenes

vývojová skupina: vyšší rostliny, Cormophyta (Cormobionta) (telomové rostliny, Telomophytae)

    oddělení: Rhyniophyta (Psilophyta)
         třída: Rhyniopsida (Psilophytopsida)

    oddělení: mechorosty, Bryophyta
         třída: játrovky, Marchantiopsida (Hepaticae)
         třída: hlevíky, Anthoceratopsida
         třída: mechy, Bryopsida

    oddělení: plavuně, Lycopodiophyta
         třída: plavuně, Lycopodiopsida (Lycopsida)
         třída: vranečky, Selaginellopsida
         třída: šídlatky, Isoëtopsida

    oddělení: Psilophyta
         třída: Psilopsida

    oddělení: přesličky, Equisetophyta (Sphenopsida)
         třída: Hyeniopsida
         třída: Sphenophyllopsida
         třída: přesličky, Equisetopsida

    oddělení: kapradiny, Polypodiophyta (Pterophyta)
         třída: kapradiny, Polypodiopsida

    oddělení: semenné kapradiny, Lyginodendrophyta (Pteridospermopsida)
         třída: semenné kapradiny, Lyginodendropsida

    oddělení: cykasy, Cycadophyta
         třída: cykasy, Cycadopsida
         třída: Cycadeoideopsida

    oddělení: kordaity, Cordaitophyta

    oddělení: jehličnany, Pinophyta (Coniferophyta)
         třída: jinany, Ginkgoopsida
         třída: jehličnany, Pinopsida (Coniferae, Coniferopsida,Abietinae)

    oddělení: chvojníky, Gnetophyta (Chlamydospermae)
         třída: chvojníky Gnetopsida

    oddělení: krytosemenné rostliny, Magnoliophyta (Angiospermae, Angiospermophytina)
         třída: dvouděložné rostliny, Magnoliopsida (Dicotyledones)
         třída: jednoděložné rostliny, Liliopsida (Monocotyledones, Butomidae)Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 6. 2024
Autor: -red-

Odkazující hesla: říše.