Psilophyta



Paleontologie

[Psilofita, řečtina], rostliny psilofytové – skupina vyhynulých prastarých rostlin, které dosud neměly rozlišená těla v listy, stonek a kořeny. Předpokládá se že z nich vznikly všechny pokročilejší cévnaté rostliny. Sporangia jsou na konci lodyžek. Zahrnují typy bezlisté (Rhynia) i typy porostlé trnovitými lístky (Psilophyton). Jejich vzrůst je buď bylinný, nebo stromkovitý. Ze siluru až středního devonu v Evropě, Asii, Severní Americe.



Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 10. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: rostliny – systematické dělení.