houbyBotanika / Mykologie

V širším pojetí Mycophytae – soubor heterotrofních oddělení rostlinných organismů, který obsahuje 3 – 5 samostatných oddělení, zejména slizovky, řasovky a houby. V užším pojetí houby, Mycophyta, Fungi – stélkaté rostliny různého tvaru a velikostí, bez asimilačních barviv, s heterotrofní výživou, s buněčnou stěnou chitinózní, často s tvorbou plodnic bez zoospor. Jsou saprofyty a parazity. Základní stavební jednotkou je vlákno (hyfa), které se může rozlišit v podhoubí (mycelium) a v plodnici. Houby se rozmnožují buď vegetativně (rozpadem vlákna mycelia), nebo nepohlavními nebo pohlavními výtrusy. Systematicky se dělí na 6 tříd. Známo asi 80–100 tisíc druhů. V České republice zjištěno asi 10 tisíc druhů. Četné druhy působí škody na rostlinách, živočiších i člověku tím, že způsobují onemocnění. Mnohé druhy se využívají ve farmaceutickém a chemickém průmyslu. Jedlé druhy slouží jako potravina s malou kalorickou hodnotou nebo jako pochutina. Jsou bohaté na vitamíny a minerální látky. Jedovaté druhy nejsou početné, ale pro obsah prudkých jedů nebezpečné.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 10. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: alkaloidy, Blastocladiales, chorošovité, Chytridiomycetes, Cladosporium, dikaryont, edafobionti, edafon, Entomophthora, ethylen, fomová hniloba, hmyzenky, holomorfa, hovník, hydrotropismus, hyfa, konidie, kořenová čistírna odpadních vod, liška, mezoglea, mikroedafon, muchomůrka, mycelium, Mycosphaerella, otrava, plektenchym, pochva, rostliny – systematické dělení, sírovec, sklerocium, slzivka, smrž, stéblolam, tajnosnubné rostliny, Taphrina, terčovnice síťnatá, teřich, třepenitka, závojenka, zoospory.