houbyBotanika / Mykologie

V širším pojetí Mycophytae – soubor heterotrofních oddělení rostlinných organismů, který obsahuje 3 – 5 samostatných oddělení, zejména slizovky, řasovky a houby. V užším pojetí houby, Mycophyta, Fungi – stélkaté rostliny různého tvaru a velikostí, bez asimilačních barviv, s heterotrofní výživou, s buněčnou stěnou chitinózní, často s tvorbou plodnic bez zoospor. Jsou saprofyty a parazity. Základní stavební jednotkou je vlákno (hyfa), které se může rozlišit v podhoubí (mycelium) a v plodnici. Houby se rozmnožují buď vegetativně (rozpadem vlákna mycelia), nebo nepohlavními nebo pohlavními výtrusy. Systematicky se dělí na 6 tříd. Známo asi 80–100 tisíc druhů. V České republice zjištěno asi 10 tisíc druhů. Četné druhy působí škody na rostlinách, živočiších i člověku tím, že způsobují onemocnění. Mnohé druhy se využívají ve farmaceutickém a chemickém průmyslu. Jedlé druhy slouží jako potravina s malou kalorickou hodnotou nebo jako pochutina. Jsou bohaté na vitamíny a minerální látky. Jedovaté druhy nejsou početné, ale pro obsah prudkých jedů nebezpečné.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 10. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: alkaloidy, Blastocladiales, Chytridiomycetes, Cladosporium, dikaryont, edafobionti, edafon, Entomophthora, ethylen, fomová hniloba, hmyzenky, holomorfa, hovník, hydrotropismus, hyfa, konidie, kořenová čistírna odpadních vod, liška, mezoglea, mikroedafon, muchomůrka, mycelium, Mycosphaerella, otrava, plektenchym, pochva, rostliny, sírovec, sklerocium, slzivka, smrž, stéblolam, tajnosnubné rostliny, Taphrina, terčovnice síťnatá, teřich, třepenitka, závojenka, zoospory.

Sdílet: Facebook TwitterReklama: